- BHXH TP HCM trả lời: Người lao động nếu ốm nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì sau mỗi đợt nghỉ để khám và điều trị nội trú hoặc ngoại trú xong thì nộp hồ sơ để thanh toán trợ cấp ốm đau.