Trong đó có 133.748 người lao động (NLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hộ kinh doanh; NLĐ làm việc không giao kết HĐLĐ. Tổng kinh phí chi trả 147,84 tỉ đồng.

Thừa Thiên - Huế: Đã hỗ trợ 99,6% các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: THẢO VI

Đối với việc chi hỗ trợ nhóm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, tỉnh đã tiếp nhận 774 hồ sơ lao động của 14 doanh nghiệp (DN). Sau khi thẩm định, chỉ có 2 DN với 264 lượt lao động đủ điều kiện hỗ trợ 475,2 triệu đồng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; còn lại 12 DN không đủ điều kiện hỗ trợ do có doanh thu, tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31-3-2020 lớn hơn số phải trả cho NLĐ. Tính đến thời điểm này, công tác hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại tỉnh đạt 99,6%. 

H.Lê