Thừa Thiên - Huế: Tọa đàm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia tọa đàm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại, đúc rút những giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm thực hiện; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; trách nhiệm nêu gương của cán bộ CĐ trong công tác tham mưu, tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở.

Buổi tọa đàm nhằm góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động đối với Đảng, với tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: Q.Nhật