Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của các bộ trưởng Lao động, bộ trưởng Giáo dục ASEAN và đã được lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua.

Thúc đẩy các nỗ lực khu vực về phát triển nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Biến động về việc làm là một trong những mối quan tâm của các nhà lãnh đạo ASEAN

Theo dự thảo xây dựng lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN, khung thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2030. Nguồn nhân lực ASEAN sẵn sàng cho tương lai và được trang bị kỹ năng cho phép họ đóng góp vào sự phát triển bền vững, khả năng cạnh tranh, khả năng phục hồi của ASEAN, với 5 kết quả đầu ra gồm: Văn hóa học tập suốt đời; giáo dục và việc làm bao trùm cho tất cả mọi người; năng lực và trình độ phù hợp nhu cầu; cơ hội việc làm và khả năng tìm được việc làm tốt hơn của sinh viên tốt nghiệp; chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực khu vực về phát triển nguồn nhân lực có lồng ghép các ưu tiên quốc gia trong các vấn đề liên quan.

Tin-ảnh: G.Nam