Theo Tổng cục Thống kê, tính riêng trong quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch khiến họ bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. So với quý trước, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch Covid-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những người bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động, từ 25-54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động chịu ảnh hưởng.

Theo cơ quan thống kê, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và kéo dài đã làm tăng tỉ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi ở quý III/2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cụ thể, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở quý III là 4,46%, tăng 1,86 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,74 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 5,33% và 3,94%).

Bên cạnh đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý III là hơn 1,7 triệu người, tăng 532.200 người so với quý trước và tăng 449.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý III là 3,98%, tăng 1,36 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,25 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp quý III/2021 vượt xa con số 2% như thường thấy.

Thu nhập của người lao động cũng giảm mạnh trong quý III/2021. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động ở quý III là 5,2 triệu đồng, giảm 877.000 đồng so với quý trước và giảm 603.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động ở quý III thấp hơn đáng kể so với quý II/2020 (5,2 triệu đồng so với 5,5 triệu đồng), trong khi quý II/2020 đã ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Liên quan đến vấn đề lao động, theo ông Phạm Hoài Nam, tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy tính đến ngày 15-9, có khoảng 1,3 triệu lao động đã rời các trung tâm công nghiệp để về quê. Cơ quan thống kê khuyến nghị các cấp có giải pháp chống dịch đồng bộ giữa các địa phương, thống nhất từ trên xuống, sớm khôi phục sản xuất thì người lao động mới nhanh quay lại làm việc. 

Minh Chiến