Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về mức tiền lương căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại Điều 89 Luật BHXH, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ có đóng BHXH bắt buộc? - Ảnh 1.

Căn cứ theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa các; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, người lao động có thân nhân kết hôn, sinh nhật của NLĐ trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Tin -ảnh: T.Ngôn