Tại buổi đối thoại, hàng loạt vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất - kinh doanh, xã hội hóa chương trình cấp nước nông thôn, kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước, đặc biệt là thu nhập của người lao động ở các đơn vị trực thuộc, đã được đại diện ban tổng giám đốc và CVNC-LĐ trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, vì mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống người lao động.

CNVC-LĐ SAWACO đóng góp ý kiến tại chương trình đối thoại chiều 29-12

CNVC-LĐ SAWACO đóng góp ý kiến tại chương trình đối thoại chiều 29-12

CNVC-LĐ SAWACO còn hiến kế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao tay nghề và năng suất lao động, làm cơ sở ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

 

Tin-ảnh: K.Linh