"Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 3-2000 đến tháng 8-2017. Trong thời gian đó, tôi nghỉ thai sản 2 lần tổng cộng 10 tháng. Như vậy, khi tính chế độ BHXH 1 lần, thời gian tham gia BHXH của tôi có bị trừ thời gian nghỉ thai sản không? Trường hợp tiền lương ghi bằng USD thì khi hưởng BHXH sẽ quy đổi tỉ giá ra sao?".


Tính BHXH khi trả lương bằng ngoại tệ - Ảnh 1.

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, thời gian người lao động (NLĐ) nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Mức tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản là mức lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đối với trường hợp NLĐ được trả lương bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi theo tỉ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 2-1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1-7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỉ giá của ngày tiếp theo liền kề.