Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 9 Nghị định 115/2015/ NĐ-CP, NLĐ có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do nhà nước quy định chuyển sang làm công việc khác mà đóng BHXH có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã làm để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu. Như vậy, ở trường hợp của ông Chí, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính lương hưu chính là mức lương cao nhất trong thời gian làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.