Người lao động tìm việc tại sàn việc làm

Người lao động tìm việc tại sàn việc làm

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tại các KCX - KCN là 5.000 lao động. Các ngành nghề dự báo thu hút đông lao động gồm: kinh doanh - marketing, dịch vụ - phục vụ, công nghệ thông tin, kế toán - kiểm toán, điện - điện tử - viễn thông…

Cũng theo trung tâm, thị trường lao động ở TP tiếp tục mất cân đối cả về chất và lượng ở những nhóm ngành nghề sử dụng lao động trình độ cao.

Tin-ảnh: H.Nhung