Lao động có chuyên môn nhận mức lương bình quân từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Cơ khí là ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động  Ảnh: AN KHÁNH
Cơ khí là ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động Ảnh: AN KHÁNH

Trung tâm cũng dự báo nhu cầu tuyển lao động trình độ, tay nghề tiếp tục tăng cao trong tháng 9-2014 (chiếm 50% nhu cầu tuyển dụng). Các ngành nghề: cơ khí, xây dựng, công nghệ thông tin… cần nhiều lao động. 

H.Nhung