Mức thưởng bình quân Tết dương lịch là 3,4 triệu đồng/người (bằng năm 2019), mức thưởng bình quân Tết âm lịch là 8,8 triệu đồng/người (giảm 12% so với năm 2019).

Mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là 1,076 tỉ đồng thuộc về một cá nhân tại một DN có vốn đầu tư nước ngoài (ngành cơ - điện lạnh). Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về một cá nhân tại một DN có vốn đầu tư nước ngoài (ngành tài chính - ngân hàng).

C.Hường