Trong đó, cơ cấu lao động đang làm việc chuyển dịch theo xu hướng phát triển kinh tế của TP, cụ thể: Tăng dần tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp - xây dựng (1.471.198 lao động, chiếm 32,67%), giảm dần tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp (88.494 lao động, chiếm 1,96%) và dịch vụ (2.944.025 lao động, tương đương 65,37%).

TP HCM: Tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng tăng dần - Ảnh 1.

Dự báo năm 2020 lao động tại TP HCM sẽ tăng các lĩnh vực công nghiệp, giảm trong nông - lâm - ngư

Ngoài ra, dự báo lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp (DN) năm 2020 là 3.280.246 người, trong đó lao động đang làm việc trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu là 387.714 người (chiếm 11,82%), lao động đang làm việc trong 9 nhóm ngành dịch vụ của TP là 1.640.605 người (chiếm 50,01%). Cơ cấu lao động đang làm việc trong DN nhà nước chiếm 4,33%, DN ngoài nhà nước chiếm 72,39%, DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 23,28%.

Tin-ảnh: T.Đồng