Ông Lê Thành Tâm, trưởng phòng kế toán, trả lời: Đúng là công ty có chậm trễ trong việc trả lại tiền thế chân cho người lao động. Nguyên nhân là vì anh Trung làm ở Chi nhánh Tây Ninh, sau khi anh nghỉ việc, trưởng chi nhánh chậm tổ chức bàn giao để quyết toán các khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai bên. Mới đây, công ty đã mời anh Trung đến để giải quyết dứt điểm mọi việc và trả lại số tiền 6 triệu đồng cho anh.