Tuy nhiên, vừa qua, một số lao động bị công ty cho nghỉ việc nhưng không được lĩnh số tiền này với lý do thời điểm chi trả tiền (Tết Nguyên đán), họ không có tên trong danh sách. Tại sao tiền của NLĐ mà không trả lại cho họ?”.

Trả lại tiền lương đã trích cho người lao động

Ông Võ Như Hùng, trưởng phòng tài chính, trả lời: Đúng là công ty có quy định trả lại tiền lương đã trích của NLĐ vào dịp Tết Nguyên đán và trả cho tất cả, kể cả người đã nghỉ việc. Hoàn toàn không có chuyện không trả với lý do không có tên trong danh sách lao động tại thời điểm chi trả. Sau khi nhận được phản ánh, ban giám đốc đã họp, xem xét và quyết định sửa đổi quy định này. Theo đó, khi nghỉ việc vì hết hạn hợp đồng, NLĐ sẽ được thanh toán tại thời điểm nghỉ việc. Các trường hợp khác sẽ xem xét cụ thể để giải quyết.