Bà Võ Yến Phi, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Khi được nhận vào làm việc, chị Nga có cam kết hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao nhưng sau đó còn nhiều đầu việc chị không hoàn thành. Căn cứ theo quy chế của công ty, chị Nga chỉ được trả lương tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi có sơ suất là không ghi rõ điều này trong hợp đồng lao động mà chỉ nói chung chung là theo quy chế của công ty. Sau khi nhận được phản ánh của chị, công ty đã xem xét và đồng ý cho chị đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không được trả lương đúng như thỏa thuận.