Tại các đơn vị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn trước mắt cùng với TP, tỉnh và cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Điều đáng mừng là hầu hết các trường từ tháng 2 đến nay, mặc dù khó khăn vì học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh nhưng nhà trường vẫn cố gắng chi hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên với mức từ 50%-100%.

Trà Vinh: Hỗ trợ giáo viên các trường tư thục bị giảm thu nhập - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tiền hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên tại Trường Tư thục Bình Minh Ảnh: TRÍ DŨNG

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cho biết số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, qua đó thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

V.Linh