Song song với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ, CĐ SAMCO lưu ý các CĐ cơ sở trực thuộc triển khai sâu rộng phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm khuyến khích CNVC-LĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở chủ động phối hợp với các đơn vị có chức năng đào tạo nghềngười sử dụng lao động tổ chức ôn lý thuyết và thi nâng bậc thợ cho CN.

Vận động doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân nâng cao tay nghề là trọng tâm hoạt động của Công đoàn SAMCO trong Tháng Công nhân
Vận động doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân nâng cao tay nghề là trọng tâm hoạt động của Công đoàn SAMCO trong Tháng Công nhân

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống CN, CĐ SAMCO đề nghị các CĐ cơ sở chủ động thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng các phúc lợi cho người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho CN (thấp nhất 15.000 đồng/suất). Ngoài ra, các CĐ cơ sở tích cực vận động những nguồn lực xã hội chăm lo cho CN bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn...

Tin-ảnh: T.Ngôn