Đến dự hội nghị có ông Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lâm Tiến Thạch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành và tương đương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt, triển khai kế hoạch số 25 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng; hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; hướng dẫn một số nội dung xây dựng văn kiện đại hội; hướng dẫn quy định chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp.

Triển khai kế hoạch đại hội Công đoàn các cấp ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp và nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp.

Theo kế hoạch, đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước 31-5-2023, thời gian đại hội không quá 1 ngày; đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31-7-2023, thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.

Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng được tổ chức trong quý III năm 2023, thời gian đại hội không quá 2 ngày; Ban Thường vụ LĐLD tỉnh thống nhất chọn 2 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là LĐLĐ TP Sóc Trăng và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đại hội điểm.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Công đoàn các cấp thành lập một số tiểu ban chuẩn bị đại hội gồm: tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội; Công đoàn cơ sở tùy theo quy mô và điều kiện thực tế, ban chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội hoặc phân công cán bộ, đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan công tác nhân sự, thời gian tổ chức đại hội, kinh phí chi cho tổ chức đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Sà Kha đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Công đoàn các cấp trong tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp ủy đảng trong việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp; chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự, văn kiện đại hội; chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

ANH KHOA