Bà Lê Thu Hằng, Trưởng Phòng Nhân sự công ty, trả lời: Khi chị Liên bắt đầu vào làm việc, công ty có thỏa thuận với chị thời gian thử việc là 1 tháng. Sau 1 tháng, công ty đang tiến hành thủ tục để ký HĐLĐ thì chị xin thôi việc. Theo quy định pháp luật lao động, sau khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn làm việc bình thường và người sử dụng lao động không có ý kiến gì thì giữa 2 bên đã xác lập mối quan hệ lao động.

Trừ lương vì vi phạm thời gian báo trước - Ảnh 1.

Ảnh mang tính chất minh họa

Như vậy, trước khi nghỉ việc, chị Liên phải báo trước cho công ty ít nhất 30 ngày. Thế nhưng, sau khi nộp đơn, chị Liên đã nghỉ ngay. Do đó, công ty đã trừ nửa tháng lương của chị Liên theo luật định vì vi phạm thời gian báo trước.