Vi phạm nội quy lao động

Phạm Mạnh Đạt (Công ty Thiên Hòa, tỉnh Bình Dương)

- Ông Trương Văn Hùng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty quy định nhân viên không được mang bất cứ tài sản nào ra vào công ty khi chưa báo cáo và được sự đồng ý của quản lý. Anh Đạt tự ý mang tài sản bên ngoài vào công ty nhưng không khai báo là vi phạm nội quy và bị xử lý kỷ luật cho hành vi sai phạm này.