Để bạn đọc hiểu rõ hơn về chính sách mới này, đặc biệt là mức đóng và các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn.

Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) như sau:

1. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với NLĐ là CBCCVC và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng NSNN.

Trường hợp nào áp dụng mức đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? - Ảnh 1.

b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với DN bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. NSDLĐ hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi NLĐ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH.

3. NSDLĐ là doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Điều 5 Nghị định 58/2020 quy định các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như sau:

Trường hợp nào áp dụng mức đóng thấp hơn vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? - Ảnh 2.

DN hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về AT-VSLĐ và BHXH;

2. Thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về AT-VSLĐ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất;

3. Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-7-2020.

Tin, ảnh: A.Chi