Tuy nhiên, đến thời điểm này, các trường chỉ tuyển được 2.514 người học trình độ cao đẳng (đạt 31,5% kế hoạch), 6.520 người học trình độ trung cấp (đạt 60,6%)... Tính chung, kết quả tuyển sinh của 21 trường nghề công lập từ đầu năm 2020 đến nay mới đạt 48,2% chỉ tiêu.

Lý giải tình trạng này, bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, cho rằng năm nay, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cũng chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Việc gắn kết "bốn nhà" là nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - gia đình nhằm bảo đảm đầu ra cho người học còn thiếu cơ chế ràng buộc nên chưa có nhiều doanh nghiệp "mặn mà" tham gia.

Để tháo gỡ tình trạng này, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo cần liên kết để thực hiện tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc THCS, THPT; cung cấp thông tin, dữ liệu tuyển sinh cho các nhà trường và người học.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổng rà soát các dự án liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, để có hướng quan tâm đầu tư phù hợp trong thời gian tới… Đồng thời, khẩn trương xây dựng "Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc TP", chậm nhất đến ngày 5-10 phải báo cáo UBND TP về đề án này.

Y.Anh