Truy trả tiền lương

- Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty, trả lời: Tuy NLĐ đã có tay nghề nhưng vì công nghệ của 2 đơn vị khác nhau, bắt buộc phải có thời gian học hỏi, tiếp cận công nghệ mới. Thực tế những tháng đầu, năng suất của NLĐ mới chỉ bằng 70% người cũ song vì trong HĐLĐ không nói rõ về thử việc nên chúng tôi chấp nhận thanh toán tiền lương còn thiếu cho NLĐ.