Chương trình được tổ chức định kỳ 2 tháng/lần. Suốt 2 năm qua luôn nhận được sự ủng hộ của công ty và sự tham gia tích cực của CN, cán bộ bởi tính thiết thực, hữu ích mà nó mang lại.

Truyền thông cho công nhân về HIV - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Liên danh Hyundai E&C - Ghella trả lời trắc nghiệm kiến thức

Tại chương trình, CN và lãnh đạo công ty cùng thảo luận, nâng cao kiến thức, thái độ và hướng dẫn thực hành đúng liên quan đến HIV/AIDS, STIs. Gần 30 năm kể từ trường hợp đầu tiên mắc HIV được ghi nhận ở Việt Nam, HIV và AIDS không còn là khái niệm mới nhưng kiến thức và thái độ cũng như thực hành của cộng đồng về HIV vẫn đang là một rào cản trong việc hỗ trợ người có HIV hòa nhập cộng đồng cũng như tham gia phòng tránh, điều trị đặc biệt trong giai đoạn cửa sổ.

Tin-ảnh: Ng.Nhung