Từ 1-1-2018, trường hợp nào được hưởng BHXH một lần? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 60 Luật BHXH thì người lao động (NLĐ) thuộc một trong các trường hợp sau đây khi có yêu cầu sẽ được hưởng BHXH một lần: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều 54 Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH (theo quy định tại khoản 3, điều 54) mà không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng; phong, lao nặng; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; NLĐ quy định tại điểm đ và e khoản 1, điều 2 của Luật BHXH khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu cũng được nhận BHXH một lần.