Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN trong BHXH bắt buộc

Theo đó, từ ngày 1-6-2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức cụ thể như sau:

- 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

 Áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 01-7-2017.

Đối tượng áp dụng:

a) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP.

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014.

c) Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Từ 1-7, điều chỉnh mức đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới - Ảnh 1.


Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ ngày 1-7-2017 là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT, áp dụng mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng để tính mức đóng BHYT.


Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU