Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Theo Thông tư này, DN có nhu cầu cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng nhập vào địa chỉ https://csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp, truy cập vào mục "Cấp mới giấy phép" để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; đăng tải hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Từ 12-2: Lập dữ liệu về xuất khẩu lao động trên internet - Ảnh 1.

Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép trả lời hồ sơ của DN là phù hợp hoặc chưa phù hợp, trường hợp chưa phù hợp phải nêu rõ lý do và yêu cầu DN sửa đổi, bổ sung giấy tờ. Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận được thông báo trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của DN đã phù hợp, DN nộp bản gốc hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bên cạnh đó, các DN xuất khẩu lao động có thể thực hiện các thủ tục như cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động ở địa chỉ website đã nêu ở trên.

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12-2-2018.

Đ.Viên