Lao động trẻ TP HCM tìm việc làm tại sàn giao dịch
Lao động trẻ TP HCM tìm việc làm tại sàn giao dịch

Cùng với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp…, sàn việc làm dành nhiều thời gian cho doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng lao động. Người lao động có thể khai thác trước thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia sàn việc làm tại Cổng Thông tin việc làm quốc gia (vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn) và Cổng Thông tin việc làm TP HCM (www.vieclamhcm.net).

N.Duy