Đánh giá kết quả thi đua sau một năm thực hiện, LĐLĐ quận cho biết có 8.016/8.821 nữ CNVC-LĐ đăng ký thi đua đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở. Trong đó, nhiều chị đã phát huy được bản lĩnh, tinh thần hăng say lao động sáng tạo trong công việc. Nữ CNVC-LĐ quận đã thực hiện có 152 sáng kiến cải tiến, giải pháp mới được thực hiện nhằm nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm thời gian… Thông qua sự giới thiệu của tổ chức Công đoàn (CĐ), trong năm 2017 có 81 nữ CNVC-LĐ được kết nạp Đảng.

Tuyên dương 130 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 10, TP HCM, tặng quà cho nữ CNVC-LĐ tiêu biểu

Bên cạnh đó, nhằm chăm lo tốt hơn đến đời sống của nữ CNVC-LĐ, LĐLĐ quận đã tập trung nâng chất hoạt động Ban Nữ công CĐ cơ sở, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực với nữ CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ như: tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh, thăm hỏi, tặng quà cho nữ lao động bị bệnh hiểm nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương gia đình hạnh phúc… Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 130 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Tin-ảnh: T.Nga