Đây là những DN luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; xác định đúng vai trò, vị trí của người lao động trong quá trình phát triển DN; thể hiện rõ qua các chính sách chăm lo như nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, tăng phụ cấp, lương, thưởng... Ngoài ra, các DN còn phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn xây dựng quy chế phối hợp; thương lượng, ký kết và thực hiện các cam kết trong thỏa ước lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Điển hình như bà Ly Tracy Trang (Giám đốc Công ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa), ông Nicholas Leng Kong (Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Minh Việt), ông Nguyễn Tu Mi (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mi Hồng)…

Tuyên dương chủ doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động - Ảnh 1.

Chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết: "Đồng hành cùng DN" là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân lần thứ 9. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự trân trọng của tổ chức Công đoàn TP đối với các DN khu vực ngoài nhà nước đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

T.Nga