Đây là những đảng viên gương mẫu trong đạo đức, lối sống, năng động, sáng tạo trong công việc và tiên phong, chủ động học tập, ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Tuyên dương đảng viên tiêu biểu - Ảnh 1.

Ông Cao Văn Thăng - Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM (bìa phải) - tặng hoa cho các đảng viên tiêu biểu

Trong năm qua, các đảng viên tiêu biểu đã có 83 công trình, sản phẩm mới và 162 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận trong lao động sản xuất, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với giá trị làm lợi hơn 1,1 tỉ đồng. Đồng thời, tích cực đóng góp cho Công đoàn cơ sở những giải pháp, cách làm hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ.

Theo thống kê, năm qua có 23.357 lượt CNVC-LĐ hoàn cảnh khó khăn được chăm lo từ những giải pháp hiệu quả do đảng viên tiêu biểu hiến kế.

Tin-ảnh: N.Hoàng