Song song với tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành và vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện, LĐLĐ thành phố lưu ý các cấp Công đoàn cần phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp thâm dụng lao động và các địa bàn có nhiều công nhân.

Tuyên truyền kết hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật - Ảnh 1.

Chương trình Tư vấn pháp luật cho người lao động do TP Thủ Đức, TP HCM tổ chức

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ như: Quyết định số 08/2022/QĐ- CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng… 

Tin-ảnh: N.Hà