Tại buổi tuyên truyền, CNVC-LĐ được giới thiệu những điểm mới của Luật BHXH, đồng thời được giải đáp các thắc mắc xung quanh những vấn đề về chốt sổ BHXH, hưởng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần, chế độ thai sản, thông tuyến BHYT; BHXH đối với cán bộ phường, xã…


Người lao động nêu thắc mắc về Luật BHXH

Người lao động nêu thắc mắc về Luật BHXH

Đây là đợt tuyên truyền Luật BHXH lần thứ hai trong năm 2016 do phòng lao động - thương binh và xã hội phối hợp cùng LĐLĐ huyện tổ chức. Đợt 1 đã diễn ra vào tháng 3-2016, thu hút hơn 300 CNVC-LĐ tham dự.

M.Chi