Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về AT-VSLĐ, đặc biệt ở các công trình đang thi công, các đơn vị sản xuất, xây dựng; tổ chức tọa đàm các phương pháp làm việc an toàn, phát huy vai trò Công đoàn cơ sở trong công tác phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp; kiểm tra về thực hiện chính sách BHXH, pháp luật lao động, Luật Công đoàn...

Tuyên truyền về an toàn lao động - Ảnh 1.

Các đơn vị biểu diễn tiểu phẩm về thực hiện an toàn vệ sinh lao động

Dịp này, 28 đơn vị trên địa bàn quận (LĐLĐ, công an, phòng y tế, phòng văn hóa thông tin, UBND các phường…) đã ký kết thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ. Bên cạnh đó, các đơn vị đã diễn tập, tuyên truyền cách sơ cấp cứu trong các tình huống xảy ra tai nạn.


Tin-ảnh: N.Hà