Tuyên truyền về bình đẳng giới - Ảnh 1.

Công nhân nghe tuyên truyền về bình đẳng giới

Tại buổi truyền thông, NLĐ đã được báo cáo viên tuyên truyền kiến thức về những chính sách đối với lao động nữ, phòng chống bạo lực, kiến thức sức khỏe sinh sản, giảm mất cân bằng giới tính. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành vi của công nhân về bình đẳng giới.

Đây là hoạt động thường niên của LĐLĐ quận 11 với người lao động tại các đơn vị sử dụng đông lao động.

Tin-ảnh: T.Nga