Việc ứng dụng CNTT không chỉ trong nội bộ mà phải liên kết với các sở, ngành nhằm giảm tối đa thủ tục, tiết kiệm sức lao động, thời gian. Nếu có sự kết nối đồng bộ thì sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt hơn - Ảnh 1.

Theo tham luận của một số đơn vị như Cục Thuế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trường học..., việc ứng dụng CNTT trong xử lý hồ sơ, vụ việc, trao đổi trực tuyến đã kết nối được ngành chức năng với người dân. Cụ thể như nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt, tra cứu thông tin, đăng ký dịch vụ công...

H.Đào