BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa thống nhất mở rộng phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt, với những tiện ích mới, hướng tới sự thuận tiện cho người hưởng.

Cụ thể, người hưởng sẽ không phải mang theo phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; mà sử dụng thẻ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (gọi tắt là thẻ chi trả). Toàn bộ thông tin và hình ảnh người hưởng được lưu trữ trên thẻ chi trả và quản lý trên hệ thống CNTT, dữ liệu tập trung toàn quốc của ngành Bưu điện. Cơ quan Bưu điện sẽ thực hiện chi trả tất cả các ngày trong tháng (trừ các ngày lễ, tết). Trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng, sẽ thực hiện chi trả cho người hưởng tại các điểm chi trả; sau đó tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện đến ngày cuối cùng của tháng cho những người chưa hưởng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu và trợ cấp - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương lưu ý, việc mở rộng triển khai phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt cần thực hiện theo lộ trình, kế hoạch và phải đảm bảo thống nhất giữa hai bên. Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT để quản lý người hưởng được tốt. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân hiểu, ủng hộ và cảm thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Từ tháng 5-2017, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện thực hiện thí điểm ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Bình Giang (Hải Dương). Theo đó, tại hai huyện có 19.272 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, trong đó Thanh Trì có 16.022 người và Bình Giang có 3.705 người. Đến này, phía Bưu điện đã phát hành được 19.086 thẻ chi trả lương hưu điện tử (Hà Nội 15.964 thẻ, Hải Dương 3.122 thẻ), trong đó có 14.971 thẻ có ảnh (Hà Nội 12.676 thẻ, Hải Dương 2.295 thẻ).

Để phát hành thẻ chi trả, cơ quan BHXH đã cung cấp dữ liệu thông tin của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để cập nhật làm cơ sở phát hành thẻ và thực hiện quản lý người hưởng. Hiện nay, Bưu điện đang tiếp tục tiến hành chụp ảnh người hưởng, bổ sung thông tin để hoàn thiện dữ liệu người hưởng, đảm bảo khi người hưởng làm thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng chỉ cần sử dụng thẻ chi trả.

Tại hai địa bàn thực hiện thí điểm có tổng số 73 điểm chi trả, trong đó có 70 điểm được Bưu điện dùng công cụ chi trả online (Thanh Trì 38 điểm, Bình Giang 32 điểm). Thời gian đầu triển khai thí điểm, các điểm chi trả chủ yếu sử dụng phần mềm kết nối với mạng di động 3G, 4G. Từ tháng 8-2017, cùng với sử dụng mạng di động, Bưu điện đã thực hiện trang bị bổ sung kết nối thông qua cáp quang để nâng tốc độ, chất lượng đường truyền internet. Bên cạnh đó, xây dựng công cụ chi trả offline để sử dụng tại những điểm chi trả không đáp ứng được việc kết nối dữ liệu thông qua mạng di động hoặc cáp quang.

Đ.Viên