Trước tình hình này, ngoài theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm, thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi, CĐ KKT Hải Phòng đã chủ động gửi thư kêu gọi đến các chủ nhà trọ trên địa bàn có đông công nhân (CN) thuê trọ để giảm giá thuê phòng. Ngay trong những ngày đầu tháng 4, qua vận động, 6 chủ nhà trọ ở 2 xã có đông CN là Tân Tiến và An Hưng (huyện An Dương) đã đồng ý giảm từ 20%-100% tiền thuê trọ cho CN. Tổng số phòng trọ được giảm giá thuê là gần 200 phòng, với gần 400 CN.

Vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho công nhân - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng vận động một chủ nhà trọ tại xã Tân Tiến, huyện An Dương giảm giá thuê phòng cho công nhân Ảnh: MAI DUNG

Sắp tới, CĐ KKT Hải Phòng tiếp tục phối hợp các địa phương kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

N.Tú