Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường sự phối hợp giữa CĐ với người sử dụng lao động trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Vận động người lao động nâng cao trình độ chuyên môn - Ảnh 1.

Công nhân Xí nghiệp Dịch vụ Ôtô Isuzu An Lạc luôn được tạo điều kiện nâng cao trình độ tay nghề Ảnh: HỮU QUYỀN

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, gồm: Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức CĐ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

N.Tú