Việc ký kết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp trong các KCX-KCN TP. Nội dung chính mà các bên cần phải thực hiện là tập huấn kiến thức an toàn - vệ sinh thực phẩm, diễn tập, xử lý ngộ độc, thanh - kiểm tra tại doanh nghiệp, xây dựng và triển khai mô hình cung ứng thực phẩm an toàn cho công nhân cũng như tạo điều kiện kết nối cung - cầu, đưa thực phẩm sạch đến với bếp ăn trong các KCX-KCN.

Vì bữa ăn an toàn của người lao động - Ảnh 1.

Các bên ký kết phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm cho công nhân

Tại các KCN-KCX TP HCM, hiện chỉ có 217 doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tại chỗ, còn lại là mua suất ăn công nghiệp hoặc hỗ trợ tiền ăn cho công nhân. Việc giám sát chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến tại các bếp ăn còn nhiều bất cập. Với việc ký kết này, các bên phấn đấu 100% bếp ăn tập thể cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, 80% bếp ăn thuê nấu vận hành hệ thống tự kiểm tra; 80% quản lý, nhân viên bếp được cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn - vệ sinh thực phẩm và được khám sức khỏe định kỳ.

Tin-ảnh: H.Đào