Vi phạm giao kết hợp đồng lao động sẽ bị phạt đến 25 triệu đồng

Mức phạt cụ thể: Từ 1 triệu đến 2 triệu đồng với vi phạm từ 1 đến 10 NLĐ; từ 2 triệu đến 5 triệu đồng với vi phạm từ 11 đến 50 NLĐ; từ 5 triệu đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 51 đến 100 NLĐ; từ 10 triệu đến 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 đến 300 NLĐ; từ 15 triệu đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

Nghị định nói trên cũng quy định mức phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ; buộc NLĐ thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ; giao kết HĐLĐ với NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của NLĐ.

K.An