Công chức (CC) và viên chức (VC) đều là những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập. Hiện nay, việc tuyển dụng CC được quy định tại Luật Cán bộ, CC năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019 và hướng dẫn tại Thông tư 03 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Theo điều 37 Luật hiện hành , có 2 cách để được tuyển dụng CC: Thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, việc xét tuyển chỉ được thực hiện với người có đủ điều kiện làm CC và cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…đặc biệt khó khăn.

Viên chức được tuyển dụng vào công chức - Ảnh 1.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển sang công chức nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm công chức

Từ 1-7-2020, khi Luật sửa đổi có hiệu lực thì bổ sung thêm các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng gồm: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; Người học theo chế độ cử tuyển của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học.

Khoản 3, điều 37 cũng bổ sung thêm trường hợp người đứng đầu cơ quan quản lý CC được tiếp nhận không qua thi tuyển gồm: VC công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, CC cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân…

Trong đó, trường hợp VC được tuyển dụng vào CC được hướng dẫn tại khoản 3, điều 1 Thông tư 03/2019 sửa đổi điều 7 Thông tư 13/2010/TT-BNV: VC đã có thời gian làm VC từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng (không kể thời gian tập sự), làm việc ở vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên thì được đặc cách tuyển dụng CC.

Như vậy, theo quy định trên, VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển sang CC nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm CC, không trong thời hạn xử lý kỷ luật và phải có đủ 5 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

Theo khoản 2, điều 22 Luật VC đang có hiệu lực, có 2 trường hợp không được đăng ký dự tuyển VC gồm: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng các biên pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Như vậy, việc đang là VC không phải là một trong những trường hợp bị cấm dự tuyển VC nêu trên. Do đó, nếu đã là VC thì hoàn toàn có quyền đăng ký thi VC ở tỉnh khác. Tuy nhiên, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại điều 22 Luật VC: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú ở Việt Nam; Có lý lịch rõ ràng; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ…

H.Lê