Việt Nam chưa có chế độ thai sản dành cho các bậc làm cha   ẢNH: AN KHÁNH
Việt Nam chưa có chế độ thai sản dành cho các bậc làm cha ẢNH: AN KHÁNH

Đến năm 2013, có ít nhất 78/167 quốc gia quy định hình thức nghỉ phép dành cho các bậc làm cha khi con mình chào đời.

Với việc Bộ Luật Lao động 2012 tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 lên 6 tháng, chế độ nghỉ thai sản của Việt Nam dài nhất ở châu Á. Báo cáo của ILO cũng cho biết dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi mở ra một hy vọng cho các ông bố. Theo dự thảo, lao động nam sẽ được nghỉ 5-7 ngày hưởng nguyên lương tùy vào việc vợ sinh thường hay phải phẫu thuật.

D.Quốc