Bà Võ Ngọc Ánh, trợ lý giám đốc, trả lời: Chúng tôi xin nói rõ là quy định này chỉ áp dụng đối với bộ phận tài chính chứ không phải thực hiện đại trà trong công ty. Nếu cả hai vợ chồng đều làm ở bộ phận tài chính thì một người phải chuyển sang bộ phận khác. Điều này nhằm ngăn ngừa, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong công tác tài chính. Công ty không quy định cấm nhân viên yêu đương, quan hệ tình cảm như phản ánh.

Vợ chồng không được làm chung? - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa