Sai sót trong thử việc - Ảnh 1.

Ông Đoàn Khắc Anh, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã rà soát và thấy trong đợt tuyển dụng tháng 9-2017 có một số lao động kỹ thuật và một số lao động phổ thông. Phòng nhân sự có sơ sót là đánh đồng thời gian thử việc của tất cả lao động mới tuyển dụng. Mới đây, chúng tôi đã liên hệ với số nhân viên thử việc không đạt yêu cầu đã bị cho nghỉ việc và mời họ đến ký nhận phần chênh lệch tiền lương. Riêng những người thử việc không đạt ở vị trí này, sau đó xin được thử việc ở vị trí khác là do nguyện vọng cá nhân, công ty không ép buộc. Hơn nữa, điều này không vi phạm luật.