Vợ sinh con, chồng có được trợ cấp thai sản?

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo quy định, trường hợp người mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con. Điều kiện để người cha được hưởng trợ cấp một lần là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.