Nghỉ thai sản có được ký giấy tờ?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, lao động nữ được nghỉ việc trước và sau sinh con 6 tháng. Trong trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở lên, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa 2 tháng. Trong trường hợp người lao động có nhu cầu đi làm trước khi hết thời gian thai sản thì cần xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản.

Về tính hợp pháp của các giấy tờ được người lao động ký trong thời gian nghỉ thai sản khi đã ủy quyền cho người khác, luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TP HCM) trả lời: Khi ủy quyền, người ủy quyền không hề mất đi quyền của mình nên việc ký kết giấy tờ là không vi phạm pháp luật và các hồ sơ, giấy tờ được ký kết trong thời gian trên hoàn toàn hợp pháp.