Đi làm trước khi hết thời gian thai sản có phải đóng BHXH?

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Căn cứ điểm c, khoản 6.4 mục 6, điều 38 Công văn 212/BHXH-QLT ngày 19-1-2016 của BHXH

TP HCM quy định từ ngày 1-1-2016, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời điểm từ khi đi làm trước đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, điều 34 Luật BHXH nhưng NLĐ và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT.