Ngày 6-8, tại TP HCM, hơn 150 đại biểu đã tham dự đối thoại chính sách "Các tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động trẻ em (LĐTE) hướng tới minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế" do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp cùng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức

Theo số liệu điều tra quốc gia về LĐTE năm 2012, tỉ lệ trẻ em ở Việt Nam tham gia hoạt động kinh tế trong tổng số trẻ từ 5-17 tuổi là 15,5% và 62% trong số đó được xác định là LĐTE. Đặc biệt, có đến 75% LĐTE có nguy cơ làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Theo Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), LĐTE chủ yếu hoạt động trong khu vực kinh tế phi chính thức và đang có xu hướng giảm mạnh.

Xây dựng các gói hỗ trợ lao động trẻ em - Ảnh 1.

Trẻ em bán trà đá mưu sinh. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

 Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện các Công ước quốc tế, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU… đã phê chuẩn bao gồm nội dung cam kết giảm, loại bỏ LĐTE, lao động cưỡng bức ở nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Nguyên nhân do vấn đề nghèo đói; việc kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến LĐTE của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng còn nhiều bất cập; kiến thức pháp luật và nhận thức của gia đình, trẻ em, người sử dụng lao động, người môi giới lao động còn hạn chế; hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ…

Để khắc phục tình trạng đó, các đại biểu cho rằng bên cạnh việc thực hiện nội luật hóa toàn bộ các cam kết quốc tế và hoàn thiện hế thống pháp lý về LĐTE, cần tiếp tục triển khai các chương trình phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE; phát triển hệ thống và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát LĐTE; xây dựng các gói hỗ trợ LĐTE và gia đình có LĐTE; xây dựng và thực hiện cam kết các doanh nghiệp không sử dụng LĐTE.

M.Chi